Ruimte vormt een groepspraktijk van psychotherapeuten en bemiddelaars het centrum van Gent. Wij specialiseren ons in individuele, seksuologische en relationele begeleidingen en bemiddelingen. Ruimte richt zich op de mens in al zijn relaties: ruimte voor verhaal, ruimte voor groei, ruimte voor begrip. We willen jou de tijd geven om stil te staan bij die dingen die voor jou belangrijk zijn. Daarbij denken we in oplossingen, niet in problemen. We zijn ervan overtuigd dat de omgeving waarin we werken van groot belang is en zorgen er dan ook voor dat de praktijk een open, warme en gezellige plek vormt, waarin je alle ruimte krijgt om op verhaal te komen.

plaatje3 plaatje2 plaatje1 plaatje3

Shauni Wauters
Psycholoog

Contact
+32 479 43 24 36
Ruimte Lokeren
Begijnhofstraat 3
9160 Lokeren
Ruimte Citadel
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
Mail verzenden


Soms worden we in het leven geconfronteerd met zaken waar we geen grip op lijken te hebben. Het gevoel van te moeten ondergaan, geen controle te hebben of geen vat te hebben op de rol van anderen, kan erg ontwrichtend en beangstigend zijn. We hebben nood aan stabiliteit, houvast en helderheid. Samen gaan we op zoek, op maat van ieder individu. In gesprek maken we ruimte voor twijfels, onzekerheden, gevoelens zoals pijn, verdriet, angst en kwaadheid, alsook gedachten die daarmee gepaard gaan. We kijken niet enkel naar de gebieden die moeilijk lopen en hoe dit ontstaan is, maar ook naar de beleving van die problemen, hoe ze je pad bepalen en hoe ze soms inspelen op je relaties met belangrijke anderen in je omgeving. We werken toe naar inzicht en begrip, waardoor de heftigheid van de emoties wat kan gaan liggen en we actief kunnen inzetten op veranderingsprocessen en stabiliteit voor jezelf en/of je omgeving.


Vragen/zorgen waarmee u bij mij terecht kan: o.a.

Rouw en verlies

Verlies in de brede zin van het woord (na overlijden, bij ziekte, scheiding, relatiebreuk, werkverlies).

Hechting - opvoedingsmoeilijkheden

Ouder-kind dynamieken, problemen binnen gezin van herkomst of huidige gezin, conflictueuze opvoedingssituaties.

Relationele problemen

individueel of als koppel – verbindend communiceren, relationele problemen en levensgebeurtenissen samen doorwerken, inzicht krijgen in het gedrag van je partner, dynamieken zoals verbinding en vermijding, herhalende relatiepatronen, vragen en inzicht rond partnerkeuze.

Zelfbeeld – zelfvertrouwen

Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe zien anderen mij? Waar sta ik voor? Welke ruimte mag ik innemen? Wanneer zien andere mensen mij, wanneer word ik opgemerkt?

Jongeren (vanaf 15 jaar)

Ontwikkelen eigen identiteit, problemen op school, plek binnen het gezin, conflictueuze opvoedingssituaties, scheiding ouders, zelfbeeld, lichaamsbeeld en zelfwaarde.

Opleiding

– Master Klinische Psychologie – Universiteit Gent (2017)
– Postgraduaat Rouw- en verliesconsulent – Artevelde Hogeschool (2018)
– Vormingen rond EFT, verbindend communiceren, agressiehantering, communicatie met jongeren in ontwikkeling, Signs of Safety en vragen rond geaardheid

© RUIMTE
Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent & Nieuwewandeling 64, 9000 Gent – info at ruimte.gent
ontwerp: www.pierrestubbe.befotografie: Annelies Vanhove