Ruimte vormt een groepspraktijk van psychotherapeuten en bemiddelaars het centrum van Gent. Wij specialiseren ons in individuele, seksuologische en relationele begeleidingen en bemiddelingen. Ruimte richt zich op de mens in al zijn relaties: ruimte voor verhaal, ruimte voor groei, ruimte voor begrip. We willen jou de tijd geven om stil te staan bij die dingen die voor jou belangrijk zijn. Daarbij denken we in oplossingen, niet in problemen. We zijn ervan overtuigd dat de omgeving waarin we werken van groot belang is en zorgen er dan ook voor dat de praktijk een open, warme en gezellige plek vormt, waarin je alle ruimte krijgt om op verhaal te komen.

plaatje3 plaatje2 plaatje1 plaatje3

Marthe Opbrouck
Creatief therapeut, dans en beweging | Psychologisch consulent

Contact
+32 494 82 20 45
Ruimte Groenevallei
Nieuwewandeling 64
9000 Gent
Mail verzenden


Via de taal proberen we onszelf en onze binnenwereld uit te drukken en verstaanbaar te maken, dit is niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig is er ook nog de taal van het lichaam die jou hierbij kan helpen. Dans- en bewegingstherapie is een creatieve therapievorm die gebruikmaakt van lichaamsbeweging als instrument voor zelfexploratie, zelfexpressie en interventie. Via lichaamsgerichte methodieken verken je je lichaam en creëer je zo meer lichaamsbewustzijn. Op deze manier slaan we samen de brug tussen spreken en ervaren. Je hoeft helemaal geen dansvaardigheden te hebben om te bewegen. Het gaat niet om mooi, lelijk, goed of slecht. De weg ergens naartoe is belangrijker dan het eindpunt. We gaan opzoek naar jouw unieke en authentieke manier van ervaren, voelen en verwoorden.
Laten we samen (ver)dwalen, zoeken, vinden, verliezen en opnieuw gaan zoeken.


Vragen/zorgen waarmee u bij mij terecht kan: o.a.

Vragen rond verslaving

Vanuit mijn ervaring binnen de verslavingszorg kan ik jou op weg helpen met vragen rond volgende thema’s: alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, polydruggebruik, dubbel diagnose, familieleden en naasten, functie van verslaving, hervalpreventie, nazorg, ondersteuning bij resocialisering, psycho-educatie, sociale vaardigheden trainen, zelfzorg, zoeken naar een juiste doorverwijzing binnen het zorglandschap,…

Individuele begeleiding rond verschillende thema’s bij jongeren en volwassenen

Stemmingsproblematiek | Problemen rond zelfvertrouwen en zelfbeeld | Psychotische klachten | Angst | Paniekaanvallen | Depressieve klachten | Traumaverwerking | Psychosomatiek | Sociaal-emotionele problemen | Faalangst | Burn-out | Dwanggedachten,- handelingen | Vragen rond identiteit | Hechtingsproblematiek | Begeleiding na lichamelijk letsel |Piekeren | Stress | Lichaamsbewustwording | Spannings- en emotieregulatie | Expressie | Hier en nu | Weerbaarheid en veerkracht | Moeite met grenzen aangeven | …

Opleiding

– Bachelor Toegepaste psychologie (klinische), Vives Hogeschool Kortrijk (2012-2016)
– Postgraduaat Intercultureel werken en coachen, Artevelde Hogeschool Gent (2017)
– Bachelor na Bachelor Creatieve therapie – danstherapie, Artevelde Hogeschool Gent (i.o.)© RUIMTE
Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent & Nieuwewandeling 64, 9000 Gent – info at ruimte.vlaanderen
ontwerp: www.pierrestubbe.befotografie: Annelies Vanhove