Ruimte vormt een groepspraktijk van psychotherapeuten en bemiddelaars het centrum van Gent. Wij specialiseren ons in individuele, seksuologische en relationele begeleidingen en bemiddelingen. Ruimte richt zich op de mens in al zijn relaties: ruimte voor verhaal, ruimte voor groei, ruimte voor begrip. We willen jou de tijd geven om stil te staan bij die dingen die voor jou belangrijk zijn. Daarbij denken we in oplossingen, niet in problemen. We zijn ervan overtuigd dat de omgeving waarin we werken van groot belang is en zorgen er dan ook voor dat de praktijk een open, warme en gezellige plek vormt, waarin je alle ruimte krijgt om op verhaal te komen.

plaatje3 plaatje2 plaatje1 plaatje3

Nele Callewaert
Bewegingswetenschapper, erkend diëtist

Contact
Ruimte Citadel
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
www.praktijkhuis-authentiek.be
Mail verzenden


Eten is belangrijk. Je doet het sowieso meerdere keren per dag, alleen al om in leven te blijven. Maar het draagt ook bij aan de gezelligheid, warmte, boeiende tafelgesprekken, nieuwe ontmoetingen of fysieke prestaties. Soms wordt eten of net niet (durven) eten ook een manier om om te gaan met onzekerheden, emoties, spanning, trauma,… Het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt, net zoals bewegen, stress, rust, ontspanning en deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer en meer wordt dit als een exacte wetenschap benaderd, meetbaar en met veel rationele insteken vanuit een focus op gezondheid. Jouw lichaam aanvoelen en van hieruit vertrekken is nochtans een zeer waardevol intern kompas dat we altijd bij hebben. Vrij en evenwichtig kunnen omgaan met deze thema’s, eigen bewuste keuzes maken is niet steeds zo evident. Met een combinatie van wetenschappelijke evidentie en praktijkgerichte ervaringen bekijken we samen jouw uniek verhaal. Vanuit jouw sterktes en met een holistische blik zoeken we een nieuw evenwicht.

Vragen/zorgen waarmee u bij mij terecht kan: o.a.

Vermoeden van een eetprobleem of eetstoornis bij (jong)volwassenen, diverse vormen van een eetstoornis, al dan niet in combinatie met sporten

Verstoorde relatie met eten

Als eten of niet eten teveel ruimte inneemt, als je vaak heel onbewust gaat eten en nadien een slecht gevoel of schuldgevoel ervaart, als je gaat eten om andere noden in te vullen (zoals verveling, verdriet, spanning,…) en dit jou uit evenwicht brengt.

Innerlijke criticus

Als gedachten zoals “ik zou dat toch moeten kunnen”, “die ander denkt waarschijnlijk” of “ik ben dat niet waard” overheersen en jou naar beneden halen. Als deze gedachten jou weerhouden om met zelfvertrouwen keuzes te maken, mild te zijn en voor jezelf te zorgen.

(Vermoeden van) eetstoornis

Zowel eetstoornissen van het restrictieve type als waar overeten en/of compensatie bij komt kijken vormen een ernstige fysieke en mentale belasting en beperken jouw levenskwaliteit.

Opleiding

– Master Sport- en bewegingswetenschappen UGent (2003)
– Bachelor Voedings- en dieetkunde (Katholieke hogeschool Sint-Lieven Gent, 2005)
– Oplossingsgericht werken (2018)
– Boek geschreven met ex-patiënte: Weet waarom je (teveel) eet, Borgerhoff en Lamberigts, An Beazar & Nele Callewaert (nog steeds verkrijgbaar via mail)© RUIMTE
Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent & Nieuwewandeling 64, 9000 Gent – info at ruimte.vlaanderen
ontwerp: www.pierrestubbe.befotografie: Annelies Vanhove