Ruimte vormt een groepspraktijk van psychotherapeuten en bemiddelaars het centrum van Gent. Wij specialiseren ons in individuele, seksuologische en relationele begeleidingen en bemiddelingen. Ruimte richt zich op de mens in al zijn relaties: ruimte voor verhaal, ruimte voor groei, ruimte voor begrip. We willen jou de tijd geven om stil te staan bij die dingen die voor jou belangrijk zijn. Daarbij denken we in oplossingen, niet in problemen. We zijn ervan overtuigd dat de omgeving waarin we werken van groot belang is en zorgen er dan ook voor dat de praktijk een open, warme en gezellige plek vormt, waarin je alle ruimte krijgt om op verhaal te komen.

plaatje3 plaatje2 plaatje1 plaatje3

Pauline Verhelst
Klinisch psycholoog, Relatie-, Gezins-, en Systeemtherapeut i.o., Perinatale begeleiding

Contact
+32 479 89 28 58
Ruimte Citadel
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
Mail verzenden


Als mens staan we continu in verbinding met onszelf en met anderen. Doorheen ons leven kan het zijn dat deze verbindingen veranderen, dat ze onder druk komen te staan, of dat ze ons plots minder gezien, gehoord, of gewaardeerd doen voelen. Deze veranderingen kunnen gepaard gaan met eenzaamheid, angst, stress, slapeloosheid, onrust, of met een vaag gevoel van ‘het gaat niet’. Het kan dan waardevol zijn om hierover te komen spreken.

Vanuit mijn achtergrond als onderzoeker en systeemtherapeut (i.o.) kijk ik samen met jou naar hoe jouw bezorgdheden gekaderd zijn binnen jouw bredere levensverhaal. In een eerste fase exploreren we wat je hoopt dat de gesprekken voor jou kunnen brengen, hoe je daar zou kunnen raken en welke zaken de weg daar naartoe (momenteel) blokkeren. Nadien onderzoeken we samen hoe jij zelf een actievere positie kan innemen. Partners, familieleden, of belangrijke anderen zijn altijd welkom om de gesprekken bij te wonen.


Vragen/zorgen waarmee u bij mij terecht kan: o.a.

Individuele zorgen

– Stress & angstklachten
– Piekeren
– Moeilijk keuzes kunnen maken
– Depressieve klachten
– Rusteloosheid
– Moeilijkheden of zorgen in de omgang en relaties met anderen (thuis, werk, vrienden,…)
– …

Partnerrelatietherapie

– Bezorgdheden ervaren binnen relaties
– Wederkerige conflicten
– Verminderde intimiteit
– Opmerken van patronen
– Relatiebreuk
– Communicatieproblemen
– …

Perinatale begeleiding

– Emotionele moeilijkheden ondervinden in de periode voor, tijdens, en na de zwangerschap (bv. geen “roze wolk”, angst voor het ouderschap, gebrek aan intimiteit, relationele moeilijkheden,…)

Opleiding

– Master of Science in de Klinische Psychologie (UGent)
– Educatieve Master of Science in de Gedragswetenschappen (UGent)
– Basisopleiding Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health (UZGent & UGent)
– Doctoraatsopleiding Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie i.o. (UGent) – Interpersoonlijke emotieregulatie tussen partners bij aanwezigheid van een depressieve stoornis tijdens of na de zwangerschap
– Postgraduaatsopleiding partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie i.o. (UGent)

© RUIMTE
Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent & Nieuwewandeling 64, 9000 Gent – info at ruimte.vlaanderen
ontwerp: www.pierrestubbe.befotografie: Annelies Vanhove